eshopsgaranci

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ KOMENTÁŘ K MÝTŮM O GDPR:

 

Provozovatelem stránek je spol. JAKOVIDIS│KLEGA│PARTNERS advokátní kancelář působící v Ostravě a v Praze. Tyto specializované stránky jsme zprovoznili  na základě dlouhodobého poskytováním právních služeb v oblasti e-komerce, zejména pro české i zahraniční provozovatele e-shopů. Předmětem nabízeného právního servisu je pomocí razítka garance zobrazeného na stránkách e-shopu ujistit potenciální zákazníky, že e-shop uzpůsobil pravidla nakládání se svěřenými osobními údaji novým pravidlům EU (GDPR); stejným způsobem pak zákazníky spolupracujících e-shopů ujistit, že dotyčné podmínky nakupování  jsou plně v souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele.