RAZÍTKA GARANCE

OSOBNÍ DATA CHRÁNĚNA

Umístěním razítka na webových stránkách garantuje obchodník zákazníkovi , že

 • provedl interní audit nakládání s osobními údaji
 • přijal odpovídající organizační a technická opatření podle pravidel GDPR (účinné od 25.5.2018)
 • zavázal se získávat a zpracovávat data podle vnitřní směrnice vypracované podle pravidel GDPR
 • řádně poučuje a informuje zákazníky o jejich právech ve vztahu k předaným osobním údajům
 • souhlasy ke zpracování osobních údajů udělované obchodníkovi odpovídají požadavkům právních předpisů
 • dokumentace ohledně nakládání s osobními údaji je průběžně kontrolována a aktualizována spol. Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář

 

UPOZORNĚNÍ: Razítko nenahrazuje osvědčení ve smyslu čl. 42 a násl. Nařízení EU 2016/679. Poskytovatel razítka – spol. Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář nenese odpovědnost za porušení předpisů upravující ochranu osobních údajů ze strany obchodníka, ledaže k porušení došlo pro zjevnou právní vadu dokumentace vyhotovené advokátní kanceláří.

SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN

Umístěním razítka na webových stránkách garantuje obchodník zákazníkovi, že jeho obchodní podmínky 

 • neobsahují ustanovení zvýhodňující obchodníka na úkor spotřebitele
 • definují práva spotřebitele dle zákonných požadavků (zejména možnost odstoupení a uplatnění vad či námitek)
 • neporušují zákon na ochranu spotřebitele a
 • neporušují občanský zákoník
 • jsou průběžně kontrolovány a aktualizovány advokátní kanceláří Jakovidis, Klega, Partners,  advokátní kancelář (změny právních předpisů, rozhodovací praxe České obchodní inspekce, změny v provozu atd.)

 

UPOZORNĚNÍ: Poskytovatel razítka – spol. Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář nenese odpovědnost za porušení  právních předpisů vztahujících se na jakoukoliv činnost obchodníka, ledaže k porušení dojde pro zjevnou právní vadu dokumentace vyhotovené advokátní kanceláří.

POSKYTOVATEL RAZÍTEK A ODBORNÝ GARANT

Poskytovatelem a odborným garantem poskytovaných služeb je spol. Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář 

se sídlem v Ostravě a pobočkou v Praze. Více o kanceláři se dozvíte  ZDE.

 

Zavoláme
vám zpátky

+420