Informace o ochraně osobních údajů

 1. Spol. Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář  (kontaktní údaje ZDE) zpracovává po obdržení vyplněného formuláře následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • název společnosti,
  • emailová adresa,
  • telefon.
 2. Důvodem je vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vznesený dotaz, vše s odkazem na ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte jako subjekt údajů právo:
  • vyžádat si  přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat  informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • požadovat  výmaz osobních údajů – následkem je ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností ve vztahu ke zpracování osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zavoláme
vám zpátky

+420