Právní podmínky

 

Služby nabízené na těchto stránkách poskytuje spol. Jakovidis, Klega, Partners,  advokátní kancelář (více info na www.advokatova.cz) v rámci výkonu advokacie podle zák. č. 85/1996 Sb.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by v souvislosti s předmětem právních služeb poskytovaných v návaznosti na nabídku služeb podle těchto stránek mohly vzniknout,  je Česká advokátní komora (viz. https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607).

 

 

Zavoláme
vám zpátky

+420