SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel tímto uděluje advokátům sdruženým ve společnosti Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář, se sídlem Bohumínská 1553 Rychvald, e-mail: jkp@advokatova.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobního údaje – e-mailové adresy (dále jen „OÚ“).

Uživatel souhlasí se zpracováním OÚ za účelem zasílání právních informací zaměřených na právní aspekty obchodování na internetu a související právní vztahy a činnosti, a to zejména v podobě právních novinek, článků a blogu, jakož i za účelem zasílání nabídky souvisejících právních služeb. Zasílání bude prováděno prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to správcem nebo jeho nástupnickou advokátní společností, změní-li Správce právní formu ze sdružení advokátů na obchodní korporaci.

OÚ budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K OÚ budou mít přístup pověření pracovníci Správce.

Souhlas se zpracováním OÚ je dobrovolný. Informaci o tom, které OÚ jsou zpracovávány, poskytne Správce bez zbytečného odkladu. Souhlas uživatele je udělován na období 3 let.

Uživatel má právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké OÚ zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování OÚ,
  • vyžádat si u Správce přístup ke svým OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz svých OÚ, popř. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost svých OÚ,
  • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování svých OÚ,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním OÚ obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním e- mailu na adresu info@eshopsgaranci.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Správce.

Uživatel bere na vědomí, že zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména Správcem, OÚ však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, cloudových služeb, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

 

 

 

Zavoláme
vám zpátky

+420